Bedriftstilbud

Å tilby de ansatte bedre helse er alltid en god investering.Mobilisering_7
Bedriftsledere er klar over at sykefravær er dyrt. Ved å tilby helsetiltak kan man øke trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen, noe som resulterer i friske og effektive medarbeidere.
God helse gir overskudd og motivasjon som bidrar til et godt arbeidsmiljø og gode resultater for bedriften.
Vi har tilbudt fysioterapi og andre helsetiltak i små og store bedrifter i Rogaland siden 2000. Dette har gitt oss høy kompetanse, lang erfaring og stor bredde i helsetilbudet vårt.
Vi er opptatt av at bedriftene skal få de helsetiltakene som passer dem og som innfrir lovverkets krav. I samråd med bedriften utarbeider vi en handlingsplan med kort- og langsiktige mål, hvor resultatet blir dokumentert og presentert i en årsrapport.
Vi kan samkjøre bedriftens ulike helsetilbud og koordinere slik at en oppnår resultater.
Vi er godt synlige i bedrifter og gir god oppfølging og trygghet til ansatte.

Vi kan tilby følgende behandlingformer ute i bedriften:
– Fysioterapi
– Fysikalsk massasje
– Ergonomi
– Foredrag
– Kurs
– Råd og veiledning
– Pausetrim

Ergonomi_1HMS_2           Lysmåler

 

Veiledning på kontor                         Kartlegging tungt- og ensformig arbeid          Lux måler brukes under kartlegging