Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering (APV) kan være et godt hjelpemiddel dersom det er forhold på arbeidsplassen/i arbeidet som forårsaker muskel- og skjelettplager.
APV er en kartlegging av ulike forhold ved den ansattes arbeidsplass med hensikt å forebygge muskel-skjelettplager eller for å unngå forverring av plager. APV kan også brukes som ILL_02_Sitting_wrong_B_01et ledd i å forebygge at en ansatt blir sykemeldt eller for å finne tiltak som kan få en sykemeldt tilbake i jobb.

Det finnes mange gode arbeidsstillinger og det viktigste er å få anledning til variasjon. Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og bevegelser.

Alle mennesker er forskjellige, og det er viktig å lytte til kroppens signaler, og ta hensyn til disse. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte. Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for at hjelpemidler skal brukes, og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

APV utføres av fysioterapeuter, som har spesialkompetanse på området arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager og ergonomi. Vurderingen gjøres ved befaring og ved samtale med den ansatte. Ofte er det kun små justeringer som skal til, andre ganger må arbeidsplassen tilrettelegges i større grad og med spesielle hjelpemidler, for at den ansatte skal kunne gjøre jobben med reduserte plager. APV foretas i alle typer arbeidssituasjoner.ILL_01_Sitting_right_B_01

Alle parter kan ta initiativ til APV, det vil si den ansatte, arbeidsgiver,  NAV eller legen.

Det er NAV som rekvirerer APV etter avtale med den sykmeldte. Den sykmeldte arbeidstaker gjør deretter avtale direkte med fysioterapeuten om funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk.

Den sykmeldte har ansvar for å informere arbeidsgiveren og for eventuell kontakt med tillitsvalgt eller verneombud.

Fysioterapeuten eller ergonomen foretar funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk, og rapporterer til NAV-kontoret.

Arbeidsgiver bør være til stede eller være tilgjengelig ved arbeidsplassbesøket. Etter APV vil arbeidsgiver få tilbakemelding fra NAV-kontoret, slik at forslag og anbefalinger kan følges opp i bedriften.

Ergonomi_1