Ergonomisk kartlegging – kontor

Forebyggende tiltak innen ergonomi kan være med på å redusere sykefraværet. Kartlegging, tilrettelegging og opplæring i ergonomi er et krav i arbeidsmiljøloven, arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Vi retter fokus mot opplæring av de ansatte i riktig arbeidsteknikk og individuell innstilling av arbeidsplassen.

Ergonomi_1Ved en ergonomisk kartlegging anbefaler vi at alle ansatte som skal bli kartlagt deltar på et foredrag/opplæring i forkant hvor vi går gjennom:

  • Ergonomiske forhold som kan gi muskel- og skjelettplager
  • Ansattes egne tiltak for å unngå muskel- og skjelettplager
  • Målet med kartleggingen
  • Hva vi ser på under kartleggingen
  • Andre forebyggende tiltak

Dette gjør vi for  at alle skal være informert om sammenhengen mellom arbeidsforhold og risiko for muskel- og skjelettplager samt hva de selv kan gjøre for å forebygge arbeidsrelaterte plager.

Under den tilhørende kartleggingen blir arbeidsplassen stilt inn optimalt til den ansatte. Individuelle problemstillinger og/eller muskel- eller skjelettplager blir tatt hensyn til. Dersom den ansatte ønsker det kan fysioterapeuten også komme med forslag til øvelser.

I etterkant av kartleggingen utarbeider fysioterapeuten en rapport hvor de ergonomiske forhold ved bedriften kommer frem. Det blir også satt opp en liste over anbefalte tiltak. Denne rapporten er godkjent av Arbeidstilsynet og fungerer som dokumentasjon dersom bedriften får tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Vi anbefaler at ergonomien i bedriften blir gått gjennom hvert 2-3 år, og at alle nyansatte får gjennomgått ergonomi når de begynner for å forebygge muskel- og skjelettplager.