Løfte- og håndteringskurs

Vi tilbyr løfte- og håndteringskurs til alle bedrifter som har et fysisk krevende arbeid. Formålet med kurset er å gi de ansatte opplæring, samt bevisstgjøre ansatte om risiko for belastningsskader i yrket. Kurset har fokus på hvordan de ansatte selv kan forebyggende mot belastningsskader og mestre de aktuelle utfordringene i deres bedrift.

Dette er lovpålagt med opplæring av ansatte i form av et slikt kurs. iht. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. iStock_000014510511Large

I forkant av kurset er det en fordel om Hinna Fysioterapi gjennomfører en kartlegging og risikovurdering i bedriften. Da vil fysioterapeuten få aktuell informasjon om hvordan de ansatte jobber i bedriften og evt. hvilke utfordringer som er mest aktuelle i jobben deres. Kurset vil da inneholde resultatet fra kartleggingen og fysioterapeuten vil bruke aktuelle bilder kartleggingen i selve presentasjonen. Vår erfaring er at når vi skreddersyr kurset til den enkelte bedrift på denne måten, blir kurset mye mer spennende og lærerikt for de ansatte. Med relevante eksempler og bilder fra deres jobb, kjenner de ansatte seg igjen. Da er det lettere å ta med seg og faktisk bruke den informasjon de lærer på kurset.

Kursinnhold:

  • Helsemessige konsekvenser av dårlig arbeidsteknikk og hvordan en skal ivareta kroppen ved ulike fysisk utfordringer og i fysisk krevende arbeidssituasjoner.
  • Forståelse av risiko for belastningsskader forbundet med arbeidsoppgavene de utfører i arbeidet.
  • Opplæring i organisering av arbeidet, arbeidsteknikk, arbeidsklær/verneutstyr og bruk av hjelpemidler.IMG_4508
  • Ansvar for egen helse. Hva bør en gjøre selv for å forebygge mot belastningsplager.
  • Kurset er tilpasset bedriftens arbeidsoppgaver. Det fokuseres på hvordan ansatte selv skal mestre de aktuelle utfordringene i bedriften.
  • Eksempler på  pauseøvelser/pausetrim vil inngå som et godt avbrekk i kurset.
  • Bedriften og deltagerne får kursbevis
  • Kursbevis sammen med rapporten fra den ergonomiske kartleggingen er godkjent dokumentasjon og må fremvises ved et evt. tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Kurset for ansatte har en varighet på 1,5 time.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud på tlf 51 57 93 70 eller e-post info@hinnafysioterapi.no