Risikovurdering – industri

I henhold til Arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning – er bedrifter innen industri pålagt at de ansatte har kjennskap til og har fått opplæring i risiko ved arbeidet de utfører.
Dette kan være være arbeidsoperasjoner som stiller krav til tunge løft, ensformige arbeidsoppgaver, vibrasjoner osv.HMS_2

I forkant av kartleggingen har vi et møte med leder(e) og verneombud ang. arbeidet som utføres i bedriften, risikoutsatte grupper/arbeidsoppgaver, utfordringer, sykefravær etc. Før fysioterapeuten blir tatt med rundt i bedriften av en av de ansatte.

I løpet av kartleggingen ser vi på:

  • Alle arbeidsoppgaver som utføres i bedriften
  • Teknikk
  • Arbeidsstillinger
  • Hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige

Dersom det er tiltak som kan gjennomføres med en gang blir dette tatt tak i. Tiltak som ikke kan utbedres på stedet kommer frem i rapporten som utarbeides etter kartleggingen. I rapporten blir det også tydeliggjort risiko ved de forskjellige arbeidsoperasjonene.
Denne rapporten er godkjent av Arbeidstilsynet og fungerer som dokumentasjon dersom bedriften får tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Alle ansatte har krav om opplæring i risiko ved arbeidet de utfører. Etter endt kartlegging vil vi tilpasse et kurs i manuell håndtering som gir nødvendig opplæring til alle i bedriften.

Kurs i manuelle løft og håndtering
Såler_2