Kurs i mekaniske vibrasjoner

Vi tilbyr kurs for bedrifter som har arbeid med mekaniske vibrasjoner. Formålet med kurset er å gi de ansatte opplæring om risiko for belastningsskader i arbeid hvor en inp2014-te80-headerutsettes for mekaniske vibrasjoner. Kurset har fokus på hvordan de ansatte selv kan forebyggende mot belastningsskader og mestre de aktuelle utfordringene i deres bedrift.

Dette er lovpålagt at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for mekaniske vibrasjoner.
Det er også lovpålagt å gi ansatte som jobber med mekaniske vibrasjoner riktig opplæring og informasjon. (Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid kap. 14)

I forkant av kurset er det en forutsetning at Hinna Fysioterapi gjennomfører en vibrasjonskartlegging i bedriften. Da vil fysioterapeuten få aktuell informasjon om hvordan de ansatte jobber, hvilket verktøy som benyttes, hvor lenge det brukes pr. dag og hva som er gjeldende tiltaks- og grenseverdier for de ulike verktøyene. Kurset vil da inneholde resultatet fra kartleggingen og fysioterapeuten vil bruke aktuelle bilder i selve presentasjonen. Vår erfaring er at når vi skreddersyr kurset til den enkelte bedrift, blir kurset mye mer spennende og lærerikt for de ansatte. Med relevante eksempler og bilder fra deres jobb, kjenner de ansatte seg igjen. Da er det lettere å ta med seg og faktisk bruke den informasjon de lærer på kurset.HAV

Kursinnhold:

  • Helsemessige konsekvenser av arbeid med vibrerende verktøy.
  • Forståelse av risiko knyttet til vibrasjoner og hvordan tegn på skader skal oppdages og rapporteres.
  • Informasjon om tiltaks- og grenseverdiene for eksponeringen
  • Informasjon om måleresultatene i deres bedrift
  • Opplæring i organisering av arbeidet, gjennomgang av hvordan redusere eksponeringen og eventuelle tiltak som skal iverksettes.
  • Kurset tilpasses bedriftens arbeidsoppgaver og fokuserer på hvordan ansatte skal mestre de aktuelle utfordringene i bedriften.
  • Eksempler på  pauseøvelser/pausetrim vil inngå som et godt avbrekk i kurset.
  • Bedriften og deltagerne får kursbevis
  • Kursbevis sammen med rapporten fra vibrasjonskartleggingen er godkjent dokumentasjon og må fremvises ved et evt. tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Kurset for ansatte har en varighet på 1,5 time.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud på tlf 51 57 93 70 eller e-post info@hinnafysioterapi.no

 

hand-arm-vibration-syndrome HavsHAV_handFENT__1383735854_Neil_McCann_-_HAVS

Her er noen bilder av HAVS (Hand-arm Vibration Syndrome). Det er skader som har oppstått pga for høy vibrasjons-eksponering.