Online booking

Online booking
Du kan booke time hos oss online! Klikk på bildene for å få dem større! Vi følger sikkerhetsnivå 4 for å ivareta din sikkerhet i henhold til retningslinjene til GDPR.

Steg 1:  Gå inn på siden https://my.pasientsky.no/no/#start/b4d6655a-d838-11e8-a63c-5a3e885bc50f 


Steg 2:
Velg ønsket innloggingsmetode

online steg 2

Steg 3: Velg «Start helsehjelp»
steg 3 red


Steg 4:
Søk opp og velg vår klinikk Hinna fysioterapi og trykk «Bestill ny konsultasjon»

online steg 4

Steg 5: Velg ønsket behandler, timetype, dato og tid, samt skriv inn hva det gjelder i kommentarfeltet og trykk «BEKREFT»
online steg 5


Veiledning til våre timetyper:

Massasje 30 min/ 60 min: noter gjerne valgfritt område i kommentarfeltet. F.eks. rygg.
Fysioterapi førstegangsundersøkelse: dersom du ikke har vært hos oss før er det fordelaktig å sette av god tid til både samtale, undersøkelse og behandling.
Fysioterapi: etter første behandling velger du denne for videre behandling
Dersom du ønsker time til såletilpasning, velg Fysioterapi og notere din skostørrelse og antall par såler du trenger i kommentarfeltet.

online veiledning timetyper

 

Ta kontakt på info@hinnafysioterapi.no eller ring oss på 51579370 ved spørsmål!

Velkommen til oss!